Informacje

DRODZY RODZICE 

· Nieobecność dziecka na obiedzie powinna być zgłoszona do SEKRETARIATU SZKOŁY(61428-20-20) do godziny 9:00 pierwszego dnia nieobecności. Niezgłoszenie nieobecności skutkuje brakiem odpisów. 

· Wszelkie odliczenia wykonuje tylko Intendent. 

· Przy przelewach na konto należy w tytule umieścić: 

-imię i nazwisko dziecka oraz klasę 

-za jaki miesiąc dokonana jest wpłata 

-nr konta BS Gniezno 94 9065 0006 0000 0000 0909 0001 

· Opłaty należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca. 

· Wysokość miesięcznego abonamentu umieszczana jest na jadłospisie w stołówce szkolnej 

· W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę dzwonić do SEKRETARIATU SZKOŁY(61428-20-20).

Kuchnia zastrzega możliwość zmian w jadłospisie.

Każdy uczeń może do posiłku otrzymać szklankę wody mineralnej zamiast soku.

Szczegółowa lista składników dostępna u intendenta.