Dyrekcja

Dyrektor Anna Knocińska - pedagog
Wicedyrektor Ewa Korzybska - język polski