Zebrania 2020/2021

  • 09.09.2020r. (śr.) kl. 1-3 o godz. 15.30, kl. 4-8 o godz.17.30.  

  • 09.12.2020r. (śr.) kl. 1-3 o godz. 15.30, kl. 4-8 o godz.17.30.  

Spotkanie profilaktyczno-informacyjne dla rodziców uczniów klas 4,6,7 
„Dopalacze niszczą życie” w sali gimnastycznej o godz. 16.30 oraz spotkanie dla rodziców uczniów kl. 8 z zakresu doradztwa zawodowego pt. „Jak pomóc dziecku w jego wyborach edukacyjno - zawodowych” o godz. 16.30 w s. 106 

  • 27.01.2021r. (śr.) kl. 1-3 o godz. 15.30, kl. 4-8 o godz.17.30.  

Spotkanie profilaktyczno- informacyjne dla rodziców uczniów kl. 8  
pt. „Dopalacze niszczą życie”  o godz. 16.30 w s. 106 

  • 21.04.2021r. (śr.) kl. 1-3  o godz. 15.30, kl. 4-8 o godz.17.30.  

Spotkanie dla rodziców uczniów kl. 7 z zakresu doradztwa zawodowego  
pt. „Jak pomóc dziecku w jego wyborach edukacyjno - zawodowych” o godz. 16.30 w s. 106