Podręczniki

W roku szkolnym 2020/21 wszystkie podręczniki są kupowane przez szkołę z dotacji MEN. 
Wyjątek stanowi religia, która nie jest przedmiotem obowiązkowym. Podręczniki te nie podlegają dotacji, dlatego ich zakup pozostawiamy decyzji rodziców.​