UONET+ zaloguj-sie.png

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

KOMUNIKAT

 

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuję, że od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty i opieki nad dziećmi do lat 3 zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że w tym okresie przedszkola i szkoły nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a żłobek zajęć opiekuńczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zajęcia w żłobku, przedszkolach i szkołach będą zawieszone na 2 tygodnie;

W związku z powyższym:  

 • od 12 marca br. Żłobek Miejski wraz z filią będzie nieczynny;

 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w żłobku, przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

 • należy poinformować uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;

 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do  przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;

 • należy poinformować niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Proszę wykorzystać do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywiesić informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;

 • proszę poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie                                          i nauczyciele;

 • proszę śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzać również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1)

 

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych odbywa się zgodnie z ustalonymi zasadami i harmonogramem.

 

 

 

Informacja dla nauczycieli

Wskazane jest aby nauczyciele,  w tym okresie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Prosimy o objęcie opieką wszystkich uczniów,                        a zwłaszcza uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty                               i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;

 • strona internetowa szkoły, przedszkola;

 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

 

Informacja dla rodziców

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W żłobku, przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Informacja dla ucznia

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Subskrybuj

Wpisz swój mail, aby otrzymywać informacje na bieżąco

 

© Copyright Szkoła Podstawowa Nr 7

w Gnieźnie

im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919

Kontakt

 tel. (61)428 20 20    

fax. (61)642 90 76

Adres

ul. Paczkowskiego 13

62-200 Gniezno

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now