Świetlica otwarta od 2.09

Godziny pracy świetlicy: 

od poniedziałku do piątku,

od 7:00 - 16:00

Idąc do świetlicy spotkamy w niej cztery panie: Aleksandrę Jaworską, Lidię Świstuń, Joannę Sobczak i Karinę Borzykowską. Starają się one, aby każde oddziaływanie świetlicy skierowane było przede wszystkim na ucznia.
Praca świetlicy realizowana jest w oparciu o plan dydaktyczno-wychowawczy

i profilaktyczny szkoły.

GŁÓWNE DZIAŁANIA ŚWIETLICY TO:

  • edukacja prozdrowotna;

  • systematyczna praca z grupą świetlicową;

  • praca z uczniem przejawiającym trudności wychowawcze;

  • organizacja lekcji zastępczych;

  • indywidualna pomoc dydaktyczna;

  • organizacja wieczorów, turniejów, imprez sportowych;

  • systematyczna współpraca z wychowawcami

  • bogata oferta zajęć plastycznych z zastosowaniem różnych technik.

DOKUMENTY DO POBRANIA 2020/21: