O szkole

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 powstała 1 września 2017 r.. Jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest Miasto Gniezno. Została utworzona w wyniku przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie. 

Szkoła jest jednostką o ośmioletnim cyklu nauczania obejmującym pierwszy i drugi etap edukacyjny. W wyniku reformy oświaty i związanych z nią przekształceń w placówce nie uruchomiono wszystkich oddziałów.

Szkoła prowadzi oddziały sportowe piłki ręcznej dziewcząt i piłki nożnej chłopców. Oddziały sportowe realizują programy szkolenia sportowego równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego. Ponadto, szkoła współpracuje z Akademią Piłki Ręcznej MKS PR w Gnieźnie.

Jednostka dysponuje niezbędną bazą dydaktyczną, na którą składają się: sale dydaktyczne, biblioteka, świetlica, gabinet profilaktyki zdrowotnej, kuchnia i stołówka, zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych: sala gimnastyczna, boiska szkolne, plac zabaw. Uczniowie mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w licznych konkursach, zawodach sportowych, olimpiadach oraz projektach. Szkoła zapewnia również wychowankom pomoc specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy i terapeuty.

W szkole panuje atmosfera sprzyjająca nauce i wychowaniu. Jest miejscem, w którym wychowuje się ucznia tolerancyjnego, samodzielnego, kreatywnego i wrażliwego. Zapewnia wysoki poziom nauczania oraz wspomaga wszechstronny rozwój dziecka. Uczniowie uczestniczą w projektach, takich jak: Unicef, Niepodległa, „Kodowanie na dywanie - Uczymy dzieci programować” oraz wielu innych.

Nauczyciele uczą szacunku dla ludzi o odmiennych poglądach, zachęcają uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, propagują zdrowy styl życia. Całe grono pedagogiczne dąży, aby uczniowie byli ludźmi o otwartym umyśle, wyróżniającymi się wysoką kulturą osobistą oraz ciekawością otaczającego świata.