Kontakt: 61 642 90 76

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej 

Szkoła Podstawowa nr 7 

1. Gabinet medyczny służy do udzielania pierwszej pomocy uczniom podczas ich pobytu w szkole i przeprowadzania testów bilansowych i przesiewowych. 

2. Gabinet czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 

Poniedziałek: 8.00-13.00 

Wtorek: 11.00-14.00 

Środa: 8.00-13.00 

Czwartek: 11.00-14.00 

Piątek: 8.00-13.00 

3. Higienistka szkolna sprawuje opiekę nad uczniami i jest rzecznikiem spraw zdrowia ogółu uczniów, a w szczególności przewlekle chorych i niepełnosprawnych. 

4. Jest doradcą Dyrektora Szkoły, nauczycieli, nauczycieli w-f i rodziców w zakresie zagadnień higieny środowiska szkolnego i rozwiązywania problemów zdrowotnych uczniów. 

5. Współpracuje z lekarzem rodzinnym w Poradni Rejonowej.

6. Higienistka szkolna przygotowuje dokumentację medyczną według obowiązujących przepisów. Przeprowadza wywiady środowiskowe z uczniami i rodzicami. 

7. Prowadzi badania bilansowe, w tym: 

Pomiar wagi i wzrostu, 

Badanie ostrości wzroku i widzenia barw, 

Pomiar ciśnienia tętniczego, 

Badanie wad postawy, 

Badanie słuchu, 

Przeprowadzanie fluoryzacji żelem Elmex 6 razy w odstępach czterotygodniowych. 

 

8. Dokonuje analizy zdrowia i potrzeb zdrowotnych uczniów. 

9. Przeprowadza przegląd czystości uczniów w razie potrzeby. 

10. Udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach i zachorowaniach.

KONTAKT: (61) 6429076